&Abyste si své „ano“ mohli v klidu a pohodlí vychutnat

Církevní sňatek

Církevnímu sňatku je přikládána mnohem větší důležitost než v případě občanského sňatku, neboť manželství je chápáno jako doživotní vztah, který končí pouze úmrtím jednoho z manželů. Manželství se uzavírá v místě určeném předpisy církve a v církevním objektu (např. kostel). Je-li ohrožen život některého ze snoubenců, může se manželství, jako v případě občanského sňatku, uzavřít na kterémkoli místě.

Snoubenci si zvolí církev, která má povolené působení na území ČR registrací Ministerstva vnitra ČR, a to zpravidla podle vyznání alespoň jednoho ze snoubenců. Prohlášení o uzavření manželství činí snoubenci před pří-slušným  orgánem církve.

Církevní sňatek může být uzavřen až poté, kdy snoubenci předloží oddávajícímu osvědčení vydané příslušným matričním úřadem, od jehož vydání neuplynuly více než tři měsíce, o tom, že splnili všechny požadavky zákona pro uzavření platného manželství.

Seznam církví a náboženských společností

V současné době jsou podle zákona č. 308/1991 Sb., o svobodě náboženské víry a postavení církví a náboženských společností, registrovány v ČR tyto církve a náboženské společnosti (zpracováno podle Adresáře církví a náboženských společností registrovaných v ČR, vydaného Ministerstvem kultury ČR v roce 1998).

 • Apoštolská církev
 • Bratrská jednota baptistů
 • Církev adventistů sedmého dne
 • Církev bratrská
 • Církev Československá husitská
 • Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů
 • Církev řeckokatolická
 • Církev římskokatolická
 • Českobratrská církev evangelická
 • Evangelická církev augsburského vyznání v České republice
 • Evangelická církev metodistická
 • Federace židovských obcí v České republice
 • Jednota bratrská
 • Křesťanské sbory
 • Luteránská evangelická církev a. v. v České republice
 • Náboženská společnost českých unitářů
 • Náboženská společnost Svědkové Jehovovi
 • Novoapoštolská církev v České republice
 • Pravoslavná církev v českých zemích
 • Slezská církev evangelická augsburského vyznání
 • Starokatolická církev v České republice